Het Kerkbestuur van de Sint Jan heeft nieuwe plannen laten ontwikkelen voor het Sint-Jansmuseum De Bouwloods. Al in 2009 werden in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch ontwerpen gemaakt voor de herontwikkeling van het kathedrale museum. Vanwege de hoge kosten (ongeveer 11 miljoen) bleken die niet uitvoerbaar. De vandaag gepresenteerde en aan wethouder Huib van Olden overhandigde plannen gaan uit van een duurzaam hergebruik van het bestaande pand. Beoogt wordt een laagdrempelig, attractief en educatief bezoekerscentrum voor zowel toeristen als bewoners van ’s-Hertogenbosch. De kosten voor de uitbreiding, verbouwing en herinrichting zijn begroot op ongeveer 4 miljoen.

Duurzaam

Kern van het nieuwe plan is enerzijds behoud en hergebruik van het bestaande pand. Er is gekozen voor een duurzame oplossing met een haalbaar financieel kader. De crisis lijkt weliswaar bijna overwonnen maar dwingt ons nog steeds tot ‘slimme’ oplossingen. De noodzakelijke uitbreiding van het museum wordt gerealiseerd door een andere indeling van het bestaande gebouw en een nieuwe ‘schil’ eromheen. Eerdere investeringen worden daardoor niet teniet gedaan maar juist opgewaardeerd.
Kern van het nieuwe plan is enerzijds behoud en hergebruik van het bestaande pand. Er is gekozen voor een duurzame oplossing met een haalbaar financieel kader. De crisis lijkt weliswaar bijna overwonnen maar dwingt ons nog steeds tot ‘slimme’ oplossingen. De noodzakelijke uitbreiding van het museum wordt gerealiseerd door een andere indeling van het bestaande gebouw en een nieuwe ‘schil’ eromheen. Eerdere investeringen worden daardoor niet teniet gedaan maar juist opgewaardeerd.

Educatie en Sint-Jansmuseum De Bouwloods

De vernieuwde Bouwloods stelt zowel binnen als buiten de muren van het museum educatie centraal. Hoe en waarom is het zo gekomen? Wat is de geschiedenis van dit gebouw en belangrijker: wat is het verhaal van de mensen die erbij betrokken waren? Wat bewoog en inspireerde hen en wat kunnen wij daar voor vandaag van leren.
Daarmee wil het nieuwe museum een belangrijk element van het Brabantse culturele erfgoed ontsluiten voor het brede publiek. Door het betrekken van de buitenruimte (de Kathedraaltuin) wordt deze tot nu toe afgesloten groene vlek in het centrum van de stad terug gegeven aan het publiek.

gemeente Den Bosch

Gemeenten Den Bosch is onze partner.

MTD Landschapsarchitecten

Molenaar, Bol van Dillen architecten